Dla całego świata produkujemy:

Leki biologiczne
klasy białek
rekombinowanych

Zajmujemy się rozwojem, wytwarzaniem oraz wprowadzaniem na rynek leków biologicznych w postaci białek rekombinowanych. Przykładami projektów i technologii, w których się specjalizujemy są to leki klasy przeciwciał monoklonalnych, czy antygeny szczepionkowe. W ramach projektów z obszaru terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych, realizujemy rozwój leków biopodobnych. Są to odpowiedniki leków biologicznych już wprowadzonych na rynek. Dzięki temu leki biologiczne najnowszej generacji, często ratujące życie np. w chorobach nowotworowych, stają się bardziej dostępne dla większej grupy chorych. Nasz najbardziej zaawansowany produkt to MabionCD20, kandydat leku biopodobnego do MabThera/Rituxan.

Wytwarzanie i analityka kontraktowa, usługi badawczo-rozwojowe, wsparcie regulacyjne

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie całości łańcucha badawczo - rozwojowego: klonowanie molekularne, rozwój procesów ekspresji białek rekombinowanych wraz z rozwojem stabilnych linii komórkowych, rozwój procesów oczyszczania białek, analityka fizyko-chemiczna, biologiczna, strukturalna, analityka kontroli procesu, badania stabilności, projektowanie badań klinicznych, zwiększanie skali wytwarzania, walidacje procesów wytwórczych i analitycznych, wsparcie regulacyjne na dowolnym etapie rozwoju.

Oferujemy wsparcie na każdym etapie rozwoju produktów z zakresu life science

Pracujemy w zgodzie ze standardami:

Dobra Praktyka Produkcyjna

Dobra Praktyka Laboratoryjna

Dobra Praktyka Badań Klinicznych

14001:2015

System Zarządzania Środowiskowego ISO

50001:2018

System zarządzania energią

45001:2018

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Razem możemy tworzyć wielkie rzeczy

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, a w razie pytań - zawsze jesteśmy do dyspozycji.

Odkryj nasze możliwości

Z dumą opowiadamy o aktualnych projektach

Projekty aktywne MabionCD20

Lek biopodobny względem leków referencyjnych MabThera/Rituxan (rituximab), którego skuteczność i bezpieczeństwo zostały potwierdzone klinicznie. Obecnie przygotowujemy się do wprowadzenia leku do obrotu w Unii Europejskiej oraz USA, zgodnie z wymogami Europejskiej Agencji Leków (EMA) i Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA). To nasz najbardziej zaawansowany projekt własny.

Więcej

Pomimo skali działalności jesteśmy zgranym zespołem

Na czele poszczególnych obszarów stoją najwyższej klasy specjaliści:

Julita
Balcerek

Dyrektor ds. Operacyjnych i Naukowych

Sprawuję nadzór merytoryczny i operacyjny nad projektami w poszczególnych działach.

Marta
Bednarek

Dyrektor Działu Wytwarzania

Moją specjalizacją jest produkcja substancji czynnych: odpowiadam za nią kompleksowo od wytwarzanie po pakowanie i logistykę.

Dorota
Owczarek-Hamrol

Dyrektor Działu Kontroli Jakości, Osoba Wykwalifikowana

Na co dzień czuwam nad najwyższą jakością produktów Mabion i wykorzystywanych surowców.

Łukasz
Waszak

Dyrektor Działu Zapewnienia Jakości

W naszej firmie odpowiadam za system jakości oraz zgodność działań spółki z wymaganiami regulatorów krajowych i zagranicznych.

Bartłomiej
Czubek

Kierownik Laboratorium Analityki Klinicznej i Sekcji Medycznej

Nadzoruję kluczowe aktywności w zakresie zarówno badań klinicznych, jak i analityki klinicznej.

Edyta
Bartusik-Czubek

Kierownik Laboratorium ds. Rozwoju Produktów i Procesów

Odpowiadam za rozwój projektów od opracowania konstruktu genetycznego po dobranie formulacji leku gotowego do komercjalizacji.

dr Dorota
Jaros

Ekspert ds. Regulacyjnych, specjalizuje się w obszarach badawczo - rozwojowych, procesowych, technologicznych, analitycznych

Dbamy o prawidłowy rozwój białek rekombinowanych, będąc w stałym dialogu z Regulatorami.

Anna
Małecka

Ekspert ds. Regulacyjnych, specjalizuje się w obszarach przedklinicznych, klinicznych, kontroli jakości

Dbamy o prawidłowy rozwój białek rekombinowanych, będąc w stałym dialogu z Regulatorami.

Jesteśmy pionierami branży biotechnologicznej w Polsce.

Razem z nami możesz ją współtworzyć.

sprawdź oferty pracy

Nasza obecność na Giełdzie Papierów Wartościowych

Znamy wartość naszej działalności

Jesteśmy pierwszą polską spółką biotechologiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Działamy w jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów sektora farmacji.

Więcej