Konsekwentnie doskonalimy nasze systemy zarządzania jakością

Jako pierwsza firma w Polsce uzyskaliśmy certyfikat GMP (and. Good Manufacturing Practice, Dobra Praktyka Wywarzania) na wytwarzanie leków klasy przeciwciał monoklonalnych. Poniżej przedstawiamy przykłady audytów i inspekcji realizowanych przez niezależne instytucje i podmioty w Mabion. Każdy z nich był okazją do weryfikacji, ale też doskonalenia się:

  • Multiple EU GMP inspections
  • Multiple GLP inspections
  • Multiple ISO 9001 inspections
  • Multiple GMP audits & inspections performed by external advisors
  • Multiple audits performed by Big Pharma
  • GMP Data integrity Audits
  • GCP Inspections