Dokumenty do pobrania

Statut spółki
Regulamin Walnych Zgromadzeń Mabion S.A.
Regulamin Rady Nadzorczej Mabion S.A.
Regulamin Komitetu Audytu
Regulamin Komitetu Wynagrodzeń Mabion S.A.
Regulamin Zarządu Mabion S.A.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń
Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A.