Kalendarium

Wydarzenie Data publikacji raportu Początek okresu zamkniętego
Raport roczny za 2021 rok 14.04.2022 15.03.2022
Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku 19.05.2022 19.04.2022
Raport półroczny za I półrocze 2022 roku 15.09.2022 16.08.2022
Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku 17.11.2022 18.10.2022