Ład korporacyjny w Mabion

Informacja o aktualnym stanie stosowania rekomendacji i zasad ładu korporacyjnego zawartych w zbiorze ,,Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021''
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego wg raportu Spółki za 2020 r.
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego wg raportu Spółki za 2019 r.
Informacja dotycząca stosowanej przez Spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów – prośba o wrzucenie tego dokumentu w Naszą nową grafikę
Wskaźnik wynagrodzeń