Raporty bieżące

64/2021 2021-11-30 Zawarcie umowy na dostawę czterech bioreaktorów do zakładu wytwórczego Spółki.
63/2021 2021-11-19 Zawarcie umowy jakościowej w ramach współpracy z Novavax, Inc.
62/2021 2021-11-17 Wypowiedzenie umowy o współpracy zawartej z Mylan Ireland Ltd.
61/2021 2021-10-27 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
61/2021 2021-10-27 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
60/2021 2021-10-22 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
60/2021 2021-10-22 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
59/2021 2021-10-22 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
59/2021 2021-10-22 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
58/2021 2021-10-22 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
58/2021 2021-10-22 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
57/2021 2021-10-22 Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie pomostowego badania klinicznego MabionCD20 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów w Belgii.
56/2021 2021-10-15 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2021 roku.
55/2021 2021-10-15 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
55/2021 2021-10-15 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
54/2021 2021-10-14 Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie pomostowego badania klinicznego MabionCD20 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów w Gruzji.
53/2021 2021-10-11 Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie pomostowego badania klinicznego MabionCD20 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów w Polsce.
52/2021 2021-10-08 Informacja o zawarciu umowy produkcyjnej na skalę komercyjną z Novavax, Inc. na lata 2022-2025
51/2021 2021-08-1 Rejestracja zmian Statutu Spółki.
51/2021 2021-08-1 Rejestracja zmian Statutu Spółki.
50/2021 2021-08-1 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
49/2021 2021-07-3 Przyjęcie wspólnego prgramu prac dla dopuszczenia MabionCD20 do obrotu na rynkach europejskim i amerykańskim oraz wypracowanie ostatecznego zakresu danych i badania klinicznego do wniosku rejestracyjnego na rynku europejskim.
48/2021 2021-07-05 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
48/2021 2021-07-05 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. - Załącznik
47/2021 2021-07-02 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
47/2021 2021-07-02 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki. - Załącznik
46/2021 2021-06-24 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
46/2021 2021-06-24 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. - Załącznik
45/2021 2021-06-23 Aktualizacja informacji dotyczących współpracy z Novavax, Inc. w zakresie programu szczepionki na COVID-19.
44/2021 2021-06-22 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2021 r.
44/2021 2021-06-22 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2021 r. - Załącznik
43/2021 2021-06-22 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
42/2021 2021-06-22 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 22 czerwca 2021 r.
42/2021 2021-06-22 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 22 czerwca 2021 r. - Załącznik
42/2021 2021-06-22 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 22 czerwca 2021 r. - Załącznik
41/2021 2021-06-17 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
40/2021 2021-06-07 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
40/2021 2021-06-07 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. - Załącznik
39/2021 2021-06-07 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
39/2021 2021-06-07 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. - Załącznik
38/2021 2021-06-01 Otrzymanie wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i kandydatura na członka Rady Nadzorczej
38/2021 2021-06-01 Otrzymanie wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i kandydatura na członka Rady Nadzorczej - Załącznik
37/2021 2021-05-2 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 22 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał.
37/2021 2021-05-2 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 22 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał.
37/2021 2021-05-2 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 22 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał.
37/2021 2021-05-2 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 22 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał.
37/2021 2021-05-2 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 22 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał.
37/2021 2021-05-2 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 22 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał.
36/2021/K 2021-05-14 Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki- korekta numeracji raportu bieżącego z dnia 13 maja 2021.
36/2021 2021-05-1 Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
36/2021 2021-05-1 Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
35/2021 2021-04-29 Zawarcie aneksu do umowy o współpracy z Mylan Ireland Ltd.
34/2021 2021-04-15 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki do obrotu giełdowego
33/2021 2021-04-14 Warunkowa rejestracja akcji serii U Spółki w KDPW
32/2021 2021-04-13 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020
31/2021 2021-04-02 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki
30/2021 2021-03-25 Informacje dotyczące realizacji pierwszego zamówienia w ramach umowy ramowej z Novavax, Inc.
29/2021 2021-03-23 Rejestracja praw do akcji serii U Spółki w KDPW
28/2021 2021-03-23 Dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki do obrotu giełdowego
27/2021 2021-03-22 Warunkowa rejestracja praw do akcji serii U Spółki w KDPW
26/2021 2021-03-22 Informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji serii U emitowanych przez Mabion S.A.
25/2021 2021-03-16 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. zwołanego na dzień 22 marca 2021 r. oraz informacje dotyczące weryfikacji strategii finansowania Spółki
24/2021 2021-03-16 Powiadomienia o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce
24/2021 2021-03-16 Powiadomienia o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce - Załącznik
24/2021 2021-03-16 Powiadomienia o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce - Załącznik
23/2021 2021-03-15 Zawarcie umów objęcia akcji serii U Mabion S.A.
22/2021 2021-03-11 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
22/2021 2021-03-11 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - Załącznik
21/2021 2021-03-09 Ustalenie ceny emisyjnej emitowanych przez Mabion S.A. nowych akcji serii U oraz ostatecznej liczby akcji serii U, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez Spółkę
20/2021 2021-03-08 Informacja dotycząca deklaracji niektórych akcjonariuszy złożonych w związku z prowadzonym procesem budowania księgi popytu
19/2021 2021-03-04 Zawarcie umowy o plasowanie oraz rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez Mabion S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii U
18/2021 2021-03-03 Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
17/2021 2021-03-03 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
17/2021 2021-03-03 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. - Załącznik
16/2021 2021-03-0 Zawarcie porozumienia z Polskim Funduszem Rozwoju S.A.
15/2021 2021-03-0 Zawarcie umowy ramowej wraz z pierwszym zamówieniem na usługi kontraktowe z Novavax, Inc. w zakresie programu szczepionki na COVID-19
14/2021 2021-02-24 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 lutego 2021 r. - Wykaz akcjonariuszy 5% Mabion NWZ 23.02.2021
14/2021 2021-02-24 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 lutego 2021 r.
13/2021 2021-02-23 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
12/2021 2021-02-23 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 23 lutego 2021 r. - Treść uchwał NWZ Mabion 23.02.2021
12/2021 2021-02-23 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 23 lutego 2021 r. - Załącznik do uchwały - uzasadnienie pozbawienia prawa poboru akcji serii U
12/2021 2021-02-23 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 23 lutego 2021 r.
11/2021 2021-02-22 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 22 marca 2021 r. wraz z projektami uchwał - Projekty uchwał NWZ
11/2021 2021-02-22 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 22 marca 2021 r. wraz z projektami uchwał - Załącznik do uchwały - uzasadnienie pozbawienia prawa poboru akcji serii V
11/2021 2021-02-22 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 22 marca 2021 r. wraz z projektami uchwał
11/2021 2021-02-22 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 22 marca 2021 r. wraz z projektami uchwał - Ogłoszenie o zwołaniu
10/2021 2021-02-18 Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
9/2021 2021-02-17 Rejestracja akcji serii S w KDPW
8/2021 2021-02-16 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii S do obrotu giełdowego
7/2021 2021-02-09 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
6/2021 2021-02-09 Otrzymanie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki
5/2021 2021-02-05 Zawarcie umowy pożyczki z Twiti Investments Limited
4/2021 2021-01-27 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 23 lutego 2021 r. wraz z projektami uchwał
3/2021 2021-01-27 Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu pozyskania inwestora strategicznego dla Spółki i planowanych dwóch emisjach akcji Spółki
2/2021 2021-01-25 Delegowanie członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu
1/2021 2021-01-05 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021
48/2020 2020-12-23 Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii S w KDPW
47/2020 2020-12-14 Piąte wezwanie akcjonariuszy Mabion S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
46/2020 2020-12-10 Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z Glatton Sp. z o.o.
45/2020 2020-11-30 Aktualizacja informacji dotyczących współpracy Spółki z Vaxine Pty Ltd. w zakresie potencjalnej szczepionki na Covid-19
44/2020 2020-11-25 Czwarte wezwanie akcjonariuszy Mabion S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
43/2020 2020-11-04 Trzecie wezwanie akcjonariuszy Mabion S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
42/2020 2020-10-29 Aktualizacja informacji dotyczących współpracy Spółki z Vaxine Pty Ltd. w zakresie potencjalnej szczepionki na Covid-19
41/2020 2020-10-29 Zawarcie umowy z Parexel na przeprowadzenie ostatniego badania klinicznego przed złożeniem wniosku w Europejskiej Agencji Leków (EMA) o dopuszczenie do obrotu produktu MabionCD20
40/2020 2020-10-21 Podpisanie wstępnego porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie badań, rozwoju i komercjalizacji przeciwciał leku MabionCD20 w określonych wskazaniach klinicznych w obszarze chorób rzadkich
39/2020 2020-10-20 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
38/2020 2020-10-16 Drugie wezwanie akcjonariuszy Mabion S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
37/2020 2020-10-14 Podpisanie Listu Intencyjnego w zakresie prowadzenia prac rozwojowych oraz produkcji przeciwciała "IL-mAb" rozwijanego jako potencjalny lek do leczenia zakażeń Covid-19.
36/2020 2020-09-29 Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Mabion S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
35/2020 2020-09-16 Delegowanie członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu
34/2020 2020-09-14 Zawarcie porozumienia dotyczącego potencjalnej współpracy w zakresie produktu mogącego stanowić szczepionkę na chorobę Covid-19
33/2020 2020-08-31 Rezygnacja członka zarządu.
32/2020 2020-08-28 Podsumowanie spotkania z Agencją ds. Żywności i Leków (FDA) w sprawie rejestracji oraz dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20 na terytorium USA
31/2020 2020-08-12 Zawarcie umów pożyczek od głównych akcjonariuszy Spółki
30/2020 2020-07-15 Zawarcie umowy pożyczki z Glatton Sp. z o.o.
29/2020 2020-07-09 Informacje w zakresie wstępnych założeń dla powtórnego wniosku o dopuszczenie do obrotu leku MabionCD20
28/2020 2020-07-01 Otrzymanie z Europejskiej Agencji Leków pisemnej odpowiedzi w ramach "Scientific Advice" dotyczącej założeń nowego procesu rejestracyjnego leku MabionCD20
27/2020 2020-06-30 Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2019
26/2020 2020-06-23 Realizacja warunku zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
25/2020 2020-06-17 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mabion S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.
25/2020 2020-06-17 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mabion S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.
24/2020 2020-06-16 Powołanie członków Rady Nadzorczej II kadencji
24/2020 2020-06-16 Powołanie członków Rady Nadzorczej II kadencji
23/2020 2020-06-15 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 15 czerwca 2020 r.
23/2020 2020-06-15 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 15 czerwca 2020 r.
23/2020 2020-06-15 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 15 czerwca 2020 r.
23/2020 2020-06-15 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 15 czerwca 2020 r.
23/2020 2020-06-15 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 15 czerwca 2020 r.
22/2020 2020-05-19 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 15 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał
22/2020 2020-05-19 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 15 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał
22/2020 2020-05-19 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 15 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał
22/2020 2020-05-19 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 15 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał
22/2020 2020-05-19 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 15 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał
22/2020 2020-05-19 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 15 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał
22/2020 2020-05-19 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 15 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał
21/2020 2020-05-18 Podjęcie decyzji o zamiarze przeprowadzenia emisji akcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego Mabion S.A.
20/2020 2020-04-03 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
19/2020 2020-03-3 Informacje dotyczące wycofania wniosków rejestracyjnych leku MabionCD20 złożonych w EMA
18/2020 2020-03-16 Zmiany na stanowiskach Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
17/2020 2020-03-16 Informacja dotycząca wpływu skutków rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 na działalność Spółki
16/2020 2020-03-16 Ustalenia w zakresie finansowania działalności Spółki w świetle nowej strategii regulacyjnej MabionCD20 w EMA
15/2020 2020-03-16 Zmiana strategii regulacyjnej leku MabionCD20 w EMA
14/2020 2020-03-16 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki i powołanie Prezesa Zarządu Spółki
14/2020 2020-03-16 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki i powołanie Prezesa Zarządu Spółki
13/2020 2020-02-26 Aktualizacja informacji na temat procedury rejestracyjnej dotyczącej dopuszczenia przez Europejską Agencję Leków leku MabionCD20 do obrotu
12/2020 2020-02-14 Otrzymanie podsumowania spotkania BPD Typu 3 z Agencją ds. Żywności i Leków (FDA) w sprawie rejestracji oraz dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20 na terytorium USA
11/2020 2020-02-13 Otrzymanie listy kwestii do zaprezentowania na posiedzeniu Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi w dniach 24-27 lutego 2020 roku
10/2020 2020-02-12 Zmiana pozwolenia na budowę Centrum Naukowo-Technologicznego zaawansowanej biotechnologii medycznej Mabion S.A. w Konstantynowie Łódzkim.
9/2020 2020-02-07 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
8/2020 2020-01-29 Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
7/2020 2020-01-28 Złożenie odpowiedzi na pytania w ramach procedury rejestracyjnej leku MabionCD20 w Europejskiej Agencji Leków
6/2020 2020-01-27 Rejestracja akcji serii P i S w KDPW
5/2020 2020-01-24 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P i S do obrotu giełdowego.
4/2020 2020-01-22 Informacja dotycząca spotkania BPD Typu 3 z Agencją ds. Żywności i Leków _FDA_ w sprawie rejestracji oraz dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20 na terytorium USA
3/2020 2020-01-17 Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii P i S w KDPW.
2/2020 2020-01-13 Aktualizacja informacji w zakresie procedury rejestracyjnej leku MabionCD20
1/2020 2020-01-10 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020
38/2019 2019-12-16 Otrzymanie podsumowania z posiedzenia CHMP w zakresie procedury rejestracyjnej leku MabionCD20
37/2019 2019-12-12 Aktualizacja informacji na temat procedury rejestracyjnej dotyczącej dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20 oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.
36/2019 2019-12-09 Uzyskanie zgody NCBiR na wydłużenie terminu realizacji projektu badawczego.
35/2019 2019-12-06 Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
35/2019 2019-12-06 Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
34/2019 2019-12-02 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 listopada 2019 r.
34/2019 2019-12-02 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 listopada 2019 r.
33/2019 2019-11-29 Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2018
32/2019 2019-11-29 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 29 listopada 2019 r.
32/2019 2019-11-29 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 29 listopada 2019 r.
32/2019 2019-11-29 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 29 listopada 2019 r.
31/2019 2019-11-18 Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
31/2019 2019-11-18 Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
31/2019 2019-11-18 Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
30/2019 2019-11-11 Złożenie odpowiedzi w ramach drugiego wniosku rejestracyjnego Spółki dotyczącego leku MabionCD20 w Europejskiej Agencji Leków
29/2019 2019-11-10 Złożenie odpowiedzi na drugą rundę pytań w procedurze rejestracyjnej leku MabionCD20 w Europejskiej Agencji Leków.
28/2019 2019-10-30 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 29 listopada 2019 r. wraz z projektami uchwał.
28/2019 2019-10-30 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 29 listopada 2019 r. wraz z projektami uchwał.
28/2019 2019-10-30 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 29 listopada 2019 r. wraz z projektami uchwał.
28/2019 2019-10-30 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 29 listopada 2019 r. wraz z projektami uchwał.
27/2019 2019-10-23 Wyznaczenie spotkania BPD Typu 3 z amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków (FDA) w sprawie rejestracji oraz dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20 na terytorium USA.
26/2019 2019-10-21 Uzgodnienie warunków oraz podjęcie decyzji o zawarciu dokumentacji finansowania z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
25/2019 2019-08-19 Uzyskanie certyfikatu GMP dla Kompleksu w Konstantynowie Łódzkim w zakresie wytwarzania produktu leczniczego.
24/2019 2019-08-14 Informacja dotycząca współpracy z Mylan.
23/2019 2019-08-06 Rejestracja zmiany Statutu Spółki.
22/2019 2019-07-25 Informacja od Europejskiej Agencji Leków nt. oceny wyniku inspekcji GMP w zakresie wytwarzania leku MabionCD20 w Kompleksie w Konstantynowie Łódzkim.
21/2019 2019-07-23 Uzyskanie certyfikatu GMP dla Kompleksu w Konstantynowie Łódzkim w zakresie wytwarzania substancji czynnej.
20/2019 2019-07-01 Otrzymanie drugiej rundy pytań w procedurze rejestracyjnej leku MabionCD20 w Europejskiej Agencji Leków.
19/2019 2019-06-2 Aktualizacja informacji dotyczącej składu Zarządu Spółki
18/2019/K 2019-06-25 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 czerwca 2019 r. - korekta
18/2019/K 2019-06-25 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 czerwca 2019 r. - korekta
18/2019 2019-06-19 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 czerwca 2019 r.
18/2019 2019-06-19 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 czerwca 2019 r.
17/2019 2019-06-18 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 18 czerwca 2019 r.
17/2019 2019-06-18 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 18 czerwca 2019 r.
16/2019 2019-06-12 Realizacja ostatniego warunku zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kompleksie Naukowo-Przemysłowym Biotechnologii Medycznej w Konstantynowie Łódzkim.
15/2019 2019-05-27 Przyjęcie przez Europejską Agencję Leków drugiego wniosku rejestracyjnego Spółki dotyczącego leku MabionCD20 do oceny.
14/2019 2019-05-20 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 18 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał.
14/2019 2019-05-20 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 18 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał.
14/2019 2019-05-20 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 18 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał.
14/2019 2019-05-20 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 18 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał.
13/2019 2019-05-06 Złożenie drugiego wniosku rejestracyjnego dotyczącego leku MabionCD20 do Europejskiej Agencji Leków.
12/2019 2019-04-30 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
11/2019 2019-04-25 Rezygnacja Prezesa Zarządu.
10/2019/K 2019-04-24 Złożenie odpowiedzi w procedurze rejestracyjnej leku MabionCD20 w Europejskiej Agencji Leków - korekta raportu
10/2019 2019-04-24 Złożenie odpowiedzi w procedurze rejestracyjnej leku MabionCD20 w Europejskiej Agencji Leków.
9/2019 2019-04-05 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok.
8/2019 2019-04-03 Aktualizacja strategii rozwoju produktów leczniczych.
7/2019 2019-04-02 Zmiana akcji zwykłych imiennych serii P na akcje zwykłe na okaziciela.
6/2019 2019-04-01 Informacja dotycząca procedury rejestracyjnej leku MabionCD20 w Turcji.
5/2019 2019-03-20 Realizacja warunku zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kompleksie Naukowo-Przemysłowym Biotechnologii Medycznej w Konstantynowie Łódzkim.
4/2019 2019-01-30 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
4/2019 2019-01-30 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
3/2019 2019-01-25 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
3/2019 2019-01-25 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
2/2019 2019-01-21 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019.
1/2019 2019-01-03 Powiadomienie o transakcji na akcjach Mabion S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
1/2019 2019-01-03 Powiadomienie o transakcji na akcjach Mabion S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
63/2018 2018-12-24 Zmiana w Zarządzie Spółki.
62/2018 2018-12-18 Powiadomienia o transakcjach na akcjach Mabion S.A.
62/2018 2018-12-18 Powiadomienia o transakcjach na akcjach Mabion S.A.
62/2018 2018-12-18 Powiadomienia o transakcjach na akcjach Mabion S.A.
61/2018 2018-12-05 Złożenie wniosku o rozszerzenie ochrony patentowej w trybie PCT w ramach projektu MabionMS.
60/2018 2018-11-14 Otrzymanie pozwolenia na budowę Centrum Naukowo-Technologicznego zaawansowanej biotechnologii medycznej Mabion S.A. w Konstantynowie Łódzkim.
59/2018 2018-10-26 Złożenie drugiego wniosku patentowego w ramach projektu MabionMS
58/2018 2018-08-27 Otrzymanie płatności z tytułu realizacji kluczowego etapu umowy o współpracy z Mylan Ireland
57/2018 2018-08-07 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
56/2018 2018-08-06 Otrzymanie z Europejskiej Agencji Leków zgody na złożenie drugiego wniosku rejestracyjnego (,,Duplicate application") na lek o roboczej nazwie MabionCD20.
55/2018 2018-07-17 Zawarcie umowy o kredyt rewolwingowy z BZ WBK S.A.
54/2018 2018-06-29 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2018 r.
54/2018 2018-06-29 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2018 r. - Załącznik
53/2018 2018-06-28 Powołanie Członków Rady Nadzorczej
53/2018 2018-06-28 Powołanie Członków Rady Nadzorczej - Załącznik 1
53/2018 2018-06-28 Powołanie Członków Rady Nadzorczej - Załącznik 2
53/2018 2018-06-28 Powołanie Członków Rady Nadzorczej - Załącznik 3
52/2018 2018-06-28 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r.
52/2018 2018-06-28 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. - Załącznik 1
52/2018 2018-06-28 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r.- Załącznik 2
52/2018 2018-06-28 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. - Załącznik 3
51/2018 2018-06-28 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
50/2018 2018-06-28 Informacja dotycząca spotkania z amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków _FDA_ w sprawie rejestracji oraz dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20 na terytorium USA.
49/2018 2018-06-27 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki.
48/2018 2018-06-27 Otrzymanie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
47/2018 2018-06-27 Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
46/2018 2018-06-21 Przyjęcie wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku MabionCD20 przez Europejską Agencję Leków do oceny.
45/2018 2018-06-13 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2018 roku.
45/2018 2018-06-13 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2018 roku.
44/2018 2018-06-12 Otrzymanie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Spółki.
43/2018 2018-06-11 Rejestracja akcji serii P w KDPW.
42/2018 2018-06-11 Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A.
41/2018 2018-06-08 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu giełdowego
40/2018 2018-06-08 Otrzymanie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki
39/2018 2018-06-08 Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji
38/2018 2018-06-04 Sprawozdania Rady Nadzorczej Mabion S.A. przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 28 czerwca 2018 roku
38/2018 2018-06-04 Sprawozdania Rady Nadzorczej Mabion S.A. przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 28 czerwca 2018 roku
37/2018 2018-06-01 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 28 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał
37/2018 2018-06-01 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 28 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał
37/2018 2018-06-01 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 28 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał
37/2018 2018-06-01 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 28 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał
36/2018 2018-06-01 Złożenie wniosku w Europejskiej Agencji Leków o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku MabionCD20.
35/2018 2018-05-25 Potwierdzenie ostatecznych wyników badania klinicznego MabionCD20 NHL.
34/2018 2018-05-18 Zmiana akcji zwykłych na okaziciela serii P na akcje zwykłe imienne.
33/2018 2018-05-09 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
32/2018 2018-05-08 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2018 r.
31/2018 2018-05-08 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
31/2018 2018-05-08 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
30/2018 2018-05-08 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
29/2018 2018-05-07 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
28/2018/K 2018-05-02 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P oraz uchylenia zapisów Statutu dotyczących kapitału docelowego - korekta.
28/2018 2018-05-01 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P oraz uchylenia zapisów Statutu dotyczących kapitału docelowego.
27/2018 2018-04-24 Powiadomienie o transakcji na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
27/2018 2018-04-24 Powiadomienie o transakcji na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
26/2018 2018-04-23 Podpisanie umowy objęcia akcji serii P z Twiti Investments Ltd.
25/2018 2018-04-23 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 kwietnia 2018 r.
25/2018 2018-04-23 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 kwietnia 2018 r.
24/2018 2018-04-18 Zmiana Statutu Mabion S.A. dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 kwietnia 2018 r.
23/2018 2018-04-18 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 kwietnia 2018 roku.
23/2018 2018-04-18 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 kwietnia 2018 roku.
22/2018 2018-04-04 Wybór projektu Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A do dofinansowania.
21/2018 2018-04-04 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
21/2018 2018-04-04 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
20/2018 2018-03-29 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
19/2018 2018-03-27 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
19/2018 2018-03-27 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
18/2018 2018-03-26 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2017.
17/2018 2018-03-23 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
17/2018 2018-03-23 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
16/2018 2018-03-23 Planowane zmiany Statutu Spółki.
15/2018 2018-03-23 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 18 kwietnia 2018 roku wraz z projektami uchwał.
15/2018 2018-03-23 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 18 kwietnia 2018 roku wraz z projektami uchwał.
15/2018 2018-03-23 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 18 kwietnia 2018 roku wraz z projektami uchwał.
15/2018 2018-03-23 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 18 kwietnia 2018 roku wraz z projektami uchwał.
14/2018 2018-03-2 Podpisanie umów dotyczących pozyskania przez Mabion S.A. finansowania (korekta).
13/2018 2018-03-2 Potwierdzenie ostatecznych wyników badania klinicznego MabionCD20 RZS.
12/2018 2018-03-2 Podpisanie umów dotyczących pozyskania przez Mabion S.A. finansowania.
11/2018 2018-03-15 Rejestracja akcji serii N i O w KDPW.
10/2018 2018-03-14 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N i O do obrotu giełdowego.
9/2018 2018-03-13 Warunkowa rejestracja akcji serii N i O w KDPW.
8/2018 2018-02-06 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
8/2018 2018-02-06 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
7/2018 2018-02-06 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
7/2018 2018-02-06 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
6/2018 2018-01-15 Wyniki badania klinicznego MabionCD20 NHL w zakresie pozostałych drugorzędowych punktów końcowych.
5/2018 2018-01-12 Powiadomienie o transakcji na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
5/2018 2018-01-12 Powiadomienie o transakcji na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
4/2018 2018-01-11 Informacja o ostatniej wizycie ostatniego pacjenta w badaniu MabionCD20 NHL i zakończeniu obserwacji długoterminowej.
3/2018 2018-01-10 Wyniki badania klinicznego MabionCD20 NHL w zakresie części drugorzędowych punktów końcowych (skuteczność leczenia oraz ogólny profil bezpieczeństwa).
2/2018 2018-01-05 Pozytywne wstępne wyniki badania klinicznego MabionCD20 NHL w zakresie pierwszorzędowych farmakokinetycznych punktów końcowych.
1/2018 2018-01-05 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018.
58/2017 2017-12-18 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
58/2017 2017-12-18 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
57/2017 2017-12-15 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
57/2017 2017-12-15 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
56/2017 2017-12-05 Złożenie wniosku patentowego w ramach projektu MabionMS
55/2017 2017-12-04 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt rewolwingowy z BZ WBK S.A.
54/2017 2017-11-15 Wypowiedzenie umowy o dofinansowanie projektu badawczego nad lekiem MabionHER2
53/2017 2017-11-10 Korekta raportu okresowego za I półrocze 2017 r.
53/2017 2017-11-10 Korekta raportu okresowego za I półrocze 2017 r.
52/2017 2017-11-07 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2017 roku.
51/2017 2017-11-02 Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za rok 2017.
50/2017 2017-10-26 Informacja o zakończeniu obserwacji długoterminowej w badaniu MabionCD20 RZS.
49/2017 2017-10-16 Powiadomienia o transakcjach na akcjach Mabion S.A.dokonanych przez osoby blisko związane.
49/2017 2017-10-16 Powiadomienia o transakcjach na akcjach Mabion S.A.dokonanych przez osoby blisko związane.
49/2017 2017-10-16 Powiadomienia o transakcjach na akcjach Mabion S.A.dokonanych przez osoby blisko związane.
48/2017 2017-10-04 Zawarcie umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu badawczego dotyczącego rozwoju leku MabionEFGR.
47/2017 2017-10-04 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
46/2017 2017-09-26 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
46/2017 2017-09-26 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
45/2017 2017-09-21 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
45/2017 2017-09-21 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
44/2017 2017-09-19 Zawarcie umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu badawczego dotyczącego rozwoju leku MabionCD20.
43/2017 2017-09-18 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
43/2017 2017-09-18 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
42/2017 2017-09-01 Pozytywne wyniki badania klinicznego MabionCD20 RZS w zakresie drugorzędowych punktów końcowych.
41/2017 2017-08-29 Pozytywne wstępne wyniki badania klinicznego MabionCD20 RZS w zakresie parametrów farmakokinetycznych.
40/2017 2017-08-28 Informacja o zakończeniu podawania leku w badaniu MabionCD20 NHL.
39/2017 2017-08-24 Pozytywne wstepne wyniki badania klinicznego MabionCD20 RZS w zakresie podstawowego punktu końcowego ACR 20.
38/2017 2017-07-28 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
37/2017 2017-07-06 Zarekomendowanie przez NCBiR wniosku o dofinansowanie projektu badawczego dotyczącego rozwoju leku MabionEGFR.
36/2017 2017-07-05 Powiadomienia o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osoby blisko związane.
36/2017 2017-07-05 Powiadomienia o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osoby blisko związane.
36/2017 2017-07-05 Powiadomienia o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osoby blisko związane.
35/2017 2017-06-14 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MABION S.A. w dniu 14 czerwca 2017 r.
35/2017 2017-06-14 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MABION S.A. w dniu 14 czerwca 2017 r.
34/2017 2017-06-14 Zmiany w składzie Rady Nazdzorczej Spółki.
33/2017 2017-06-14 Uchwały podjete przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2017 r.
33/2017 2017-06-14 Uchwały podjete przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2017 r.
32/2017 2017-06-13 Otrzymanie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki
31/2017 2017-06-13 Zarekomendowanie przez NCBiR wniosku o dofinansowanie
30/2017 2017-06-08 Zawarcie umowy o kredyt rewolwingowy z BZ WBK S.A.
29/2017 2017-05-31 Realizacja warunku zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
28/2017 2017-05-29 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2017 r. o sprawozdanie Rady Nadzorczej.
28/2017 2017-05-29 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2017 r. o sprawozdanie Rady Nadzorczej.
27/2017 2017-05-18 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion S.A. na dzień 14 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał.
27/2017 2017-05-18 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion S.A. na dzień 14 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał.
27/2017 2017-05-18 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion S.A. na dzień 14 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał.
26/2017 2017-05-15 Informacja o zakończeniu podawania leku w badaniu MabionCD20 RZS.
25/2017 2017-05-10 Szacunkowe wybrane dane finansowe Mabion S.A. za I kwartał 2017 roku.
24/2017 2017-05-08 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2017 roku.
23/2017 2017-04-24 Aktualizacja informacji w zakresie wpływu zmiany polityki rachunkowości i przejścia na MSR/MSSF na wyniki finansowe Spółki za 2016 r.
22/2017 2017-04-20 Uzyskanie certyfikatu GMP dla Kompleksu w Konstantynowie Łódzkim.
21/2017 2017-04-14 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 r.
20/2017 2017-03-30 Przyjęcie planu strategii rozwoju produktów leczniczych.
20/2017 2017-03-30 Przyjęcie planu strategii rozwoju produktów leczniczych.
19/2017 2017-03-24 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 r.
18/2017 K 2017-03-23 Korekta raportu bieżącego nr 18/2017- Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki.
18/2017 K 2017-03-23 Korekta raportu bieżącego nr 18/2017- Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki.
18/2017 2017-03-23 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki.
18/2017 2017-03-23 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki.
17/2017 2017-03-10 Powołanie Zarządu Spółki na I wspólną kadencję.
16/2017 2017-03-10 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16/2017 2017-03-10 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15/2017 2017-02-21 Informacja o postępach związanych z lekiem MabionCD20- badanie NHL.
14/2017 2017-02-17 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MABION S.A. w dniu 16 lutego 2017 r.
14/2017 2017-02-17 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MABION S.A. w dniu 16 lutego 2017 r.
13/2017 2017-02-16 Zmiany Statutu Mabion S.A. dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 lutego 2017 r.
12/2017 2017-02-16 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11/2017 2017-02-16 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2017 r.
11/2017 2017-02-16 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2017 r. - Uchwały NWZ
11/2017 2017-02-16 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2017 r. - Regulamin Walnego Zgromadzenia
10/2017 2017-02-15 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 lutego 2017.
10/2017 2017-02-15 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 lutego 2017. - Projekt Uchwały na NWZ Mabion S.A.
9/2017 2017-02-13 Wpływ planowanej zmiany polityki rachunkowości i przejścia na MSR/MSSF na wyniki finansowe Spółki za 2016 r.
8/2017 2017-02-13 Otrzymanie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki.
8/2017 2017-02-13 Otrzymanie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki. - załącznik - Maciej Wieczorek
8/2017 2017-02-13 Otrzymanie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki. - załącznik - David James
8/2017 2017-02-13 Otrzymanie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki. - załącznik - Artur Olech
7/2017 2017-01-19 Proponowane zmiany Statutu Mabion S.A.
7/2017 2017-01-19 Proponowane zmiany Statutu Mabion S.A. - Tekst jednolity Statutu Spółki
7/2017 2017-01-19 Proponowane zmiany Statutu Mabion S.A. - Zmiany Statutu
6/2017 2017-01-19 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion S.A. na dzień 16 lutego 2017 roku wraz z projektami uchwał.
6/2017 2017-01-19 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion S.A. na dzień 16 lutego 2017 roku wraz z projektami uchwał. - Regulamin Walnego Zgromadzenia
6/2017 2017-01-19 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion S.A. na dzień 16 lutego 2017 roku wraz z projektami uchwał. - Projekty Uchwał
6/2017 2017-01-19 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion S.A. na dzień 16 lutego 2017 roku wraz z projektami uchwał. - Opinia Zarządu
6/2017 2017-01-19 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion S.A. na dzień 16 lutego 2017 roku wraz z projektami uchwał. - Ogłoszenie Zarządu
5/2017 2017-01-11 Realizacja warunków zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kompleksie Naukowo-Przemysłowym Biotechnologii Medycznej w Konstantynowie Łódzkim.
4/2017 2017-01-11 Realizacja warunków zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biotechnologicznych Produktów Leczniczych w Łodzi.
3/2017 2017-01-04 Powiadomienie o transakcji na akcjach Mabion S.A. dokonanej przez osobę blisko związaną.
2/2017 2017-01-03 Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
1/2017 2017-01-03 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017.
34/2016 2016-12-22 Pozytywna opinia po szóstym posiedzeniu niezależnej Komisji DSMB w zakresie przebiegu badania klinicznego i bezpieczeństwa leku MabionCD20.
33/2016 2016-12-14 Zmiany w składzie Zarządu Mabion S.A. oraz przegląd potencjalnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój.
32/2016 2016-11-14 Powiadomienie o transakcji na akcjach Mabion S.A. dokonanej przez osobę blisko związaną.
31/2016 2016-11-08 Zawarcie umowy o współpracy z Mylan Ireland.
30/2016 2016-10-17 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze – korekta powiadomienia
29/2016 2016-10-17 Powiadomienie o transakcji na akcjach Mabion S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
28/2016 2016-10-12 Zawarcie umowy o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym
27/2016 2016-10-07 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2016 roku
26/2016 2016-09-30 Informacja o zakończeniu rekrutacji pacjentów do podbadania MabionCD20 RZS
25/2016 2016-09-26 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
24/2016 2016-08-08 Informacja o postępach związanych z lekiem MabionCD20
23/2016 2016-07-30 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
22/2016 2016-07-29 Postępy rozmów dotyczących warunków porozumienia z przyszłym potencjalnym partnerem
21/2016 2016-07-15 Informacja o postępach związanych z lekiem MabionCD20
20/2016 2016-07-07 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
19/2016 2016-07-04 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O
18/2016 2016-06-21 Informacja o postępach związanych z lekiem MabionCD20
17/2016 2016-06-10 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MABION S.A. w dniu 7 czerwca 2016 r.
16/2016 2016-06-08 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
15/2016 2016-06-07 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Mabion S.A.
14/2016 2016-06-07 Zmiana Statutu Mabion S.A. dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 czerwca 2016 r.
13/2016 2016-06-07 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. w dniu 7 czerwca 2016 r.
12/2016 2016-06-07 Zakończenie subskrypcji akcji serii O
11/2016 2016-05-24 Kandydatura do Rady Nadzorczej Mabion S.A.
10/2016 2016-05-24 Objęcie akcji serii O
9/2016 2016-05-23 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii O
8/2016 2016-05-18 Podpisanie przedwstępnych umów objęcia akcji Mabion S.A.
7/2016 2016-05-11 Proponowane zmiany Statutu MABION S.A.
6/2016 2016-05-11 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion S.A. na dzień 7 czerwca 2016 roku
5/2016 2016-04-22 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N oraz zmian w Statucie Spółki
4/2016 2016-02-05 Realizacja warunku zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biotechnologicznych Produktów Leczniczych
3/2016 2016-01-19 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016
2/2016 2016-01-13 Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
1/2016 2016-01-08 Otrzymanie zezwolenia na wytwarzanie badanych produktów leczniczych w Konstantynowie Łódzkim
44/2015 Objęcie akcji serii N
43/2015 Objęcie akcji serii N przez głównych Akcjonariuszy
42/2015 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiana Statutu Spółki
41/2015 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii L i M
40/2015 Pozytywna opinia po piątym posiedzeniu niezależnej Komisji DSMB w zakresie przebiegu badania klinicznego i bezpieczeństwa leku MabionCD20.
39/2015 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii L i M
38/2015 Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
37/2015 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Mabion S.A.
36/2015 Otrzymanie korekty zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
35/2015 Warunkowa rejestracja akcji serii M w KDPW
34/2015 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
33/2015 Pozytywne zakończenie inspekcji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kompleksie Naukowo-Przemysłowym Biotechnologii Medycznej w Konstantynowie Łódzkim
32/2015 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
31/2015 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M oraz zmian w Statucie Spółki
30/2015 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
29/2015 Warunkowa rejestracja akcji serii L w KDPW
28/2015 Zakończenie subskrypcji akcji serii M
27/2015 Emisja akcji serii M
26/2015 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki
26/2015 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki - Zmiana Statutu Spolki
25/2015 Rejestracja zmian w Statucie Mabion S.A.
24/2015 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na NWZ Mabion S.A. w dniu 30 września 2015 r.
23/2015 Zmiana Statutu Mabion S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 września 2015 roku
22/2015 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MABION S.A. w dniu 30 września 2015 roku
22/2015 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MABION S.A. w dniu 30 września 2015 roku - Treść uchwał
21/2015 Złożenie wniosku do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego o wydanie zezwolenia na wytwarzanie badanych produktów leczniczych w Konstantynowie Łódzkim
20/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A.
19/2015 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
18/2015 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
17/2015 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na ZWZ Mabion SA w dniu 24 czerwca 2015
17/2015 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na ZWZ Mabion SA w dniu 24 czerwca 2015 - Załącznik
16/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
14/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MABION S.A. w dniu 24 czerwca 2015 roku
14/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MABION S.A. w dniu 24 czerwca 2015 roku - treść uchwał
13/2015 Upoważnienie Altiora do prowadzenia badania klinicznego MabionCD20 w RZS
12/2015 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
11/2015 Przedłużenie porozumienia z Plexus Ventures dotyczącego pozyskiwania licencjobiorców
10/2015 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MABION S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 r.
10/2015 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MABION S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 r. - Projekty uchwał
9/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion SA
8/2015 Zmiana podmiotu prowadzącego badanie kliniczne MabionCD20 w RZS
7/2015 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Kompleksu Naukowo-Przemysłowego w Konstantynowie Łódzkim
6/2015 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
5/2015 Podpisanie z Biolotus porozumienia licencyjnego dotyczącego współpracy w Brazylii
4/2015 Uzupełnienie Sprawozdania Zarządu z działalności MABION SA za 2014 rok
4/2015 Uzupełnienie Sprawozdania Zarządu z działalności MABION SA za 2014 rok - Wykaz wprowadzonych zmian
3/2015 Pozytywna opinia po czwartym posiedzeniu niezależnej Komisji DSMB w zakresie przebiegu badania klinicznego i bezpieczeństwa leku MabionCD20.
2/2015 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015
1/2015 Informacje dotyczące procedury rejestracyjnej leku MabionCD20 w Argentynie
45/2014 Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
44/2014 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
43/2014 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
42/2014 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
41/2014 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
40/2014 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
39/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki
38/2014 Raport z inspekcji przeprowadzonej przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny
37/2014 Przekroczenie przez wartość aneksów do umowy o generalne wykonawstwo budowy zakładu w Konstantynowie Łódzkim kryterium umowy znaczącej
36/2014 Podpisanie umowy z Altiora o realizację badania klinicznego z udziałem pacjentek z nowotworem piersi
35/2014 Pozytywna opinia po trzecim posiedzeniu niezależnej Komisji DSMB w zakresie przebiegu badania klinicznego i bezpieczeństwa leku MabionCD20.
34/2014 Informacje na temat Członka Rady Nadzorczej
33/2014 Zakończenie prywatnej subskrypcji akcji serii L spółki Mabion S.A.
32/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
31/2014 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
30/2014 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
29/2014 Objęcie akcji serii L przez głównych Akcjonariuszy
28/2014 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiana Statutu Spółki
27/2014 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na ZWZ Mabion SA w dniu 26 czerwca 2014
26/2014 Wprowadzenie do obrotu akcji serii K
25/2014 Powołanie Członka Rady Nadzorczej MABION S.A.
24/2014 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MABION S.A.
23/2014 Uchwała KDPW w sprawie przyjęcia do depozytu akcji serii K Spółki
22/2014 Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję
21/2014 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013
20/2014 Podpisanie umowy o konsultacje w zakresie przygotowanie kompleksu w Konstantynowie Łódzkim do wymogów amerykańskiej Agencji Żywności i Leków
19/2014 Podpisanie listu intencyjnego z Biolotus dotyczącego współpracy w Brazylii
18/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A.
17/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki
16/2014 Podpisanie porozumienia dotyczącego pozyskiwania licencjobiorców
15/2014 Podpisanie umowy z Altiora o realizację badania klinicznego z udziałem pacjentów chorych na chłoniaka
14/2014 Zakończenie publicznej subskrypcji akcji serii K
13/2014 Informacja o objęciu akcji serii K
12/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
11/2014 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MABION S.A.
11/2014 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MABION S.A. - załącznik 1
11/2014 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MABION S.A. - załącznik 2
11/2014 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MABION S.A. - załącznik 3
10/2014 Zawarcie umowy dotyczącej przyszłej dystrybucji MabionCD20 w Islandii
09/2014 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
08/2014 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
07/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A.
06/2014 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
05/2014 Podpisanie umowy z JSC Farmak
04/2014 Pozytywna opinia po drugim posiedzeniu niezależnej Komisji DSMB w zakresie jakości badania klinicznego i bezpieczeństwa leku MabionCD20.
03/2014 Otrzymanie decyzji NCBiR w sprawie dofinansowania do MabionHER2
02/2014 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku
01/2014 Zawarcie umowy o wykonanie linii technologicznej do produkcji przeciwciał
ESPI 22-2013 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
ESPI 21-2013 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
ESPI 19-2013 Podpisanie umowy z firmą farmaceutyczną Onko Ilaç Sanayi ve Ticaret A.., Turcja
ESPI 18-2013 Uzyskanie zgody serbskiego Ministerstwa Zdrowia na badanie kliniczne MabionCD20
ESPI 17-2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MABION S.A. w dniu 12 czerwca 2013r.
ESPI 16-2013 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii J
ESPI 15-2013 Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii J oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji serii J Spółki
ESPI 14-2013 Powołanie Członków Rady Nadzorczej MABION S.A.
ESPI 13-2013 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MABION S.A.
ESPI 12-2013 Uchwała KDPW w sprawie przyjęcia do depozytu akcji serii J Spółki
ESPI 11-2013 Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
ESPI 10-2013 Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
ESPI 9-2013 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
ESPI 8-2013 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki
ESPI 7-2013 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2013 r
ESPI 6-2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A.
ESPI 5-2013 Aktualizacja terminów przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
ESPI 4-2013 Rejestracja akcji Spółki w KDPW
ESPI 3-2013 Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo stanu surowego zamkniętego Zakładu Produkcji Biofarmaceutycznej
ESPI 2-2013 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D, H, I oraz praw do akcji serii J, a także dopuszczenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym GPW
ESPI 1-2013 Przystąpienie do systemu ESPI w typie „EMITENT”
ESPI 3-2013 Zakończenie publicznej subskrypcji akcji serii J spółki Mabion S.A.
ESPI 3-2013
ESPI 2-2013
ESPI 1-2013
EBI 2-2013 Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW
EBI 1-2013 Przystąpienie do systemu EBI w typie „CORPORATE GOVERNANCE – rynek regulowany”
EBI 4-2013 Rejestracja akcji Spółki w KDPW
EBI 3-2013 Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo stanu surowego zamkniętego Zakładu Produkcji Biofarmaceutycznej
EBI 2-2013 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D, H, I oraz praw do akcji serii J, a także dopuszczenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym GPW
EBI 1-2013 Wykluczenie akcji serii I Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
EBI 17-2013 Wybór audytora do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012
EBI 16-2013 Zakończenie publicznej subskrypcji akcji serii J spółki Mabion S.A
EBI 15-2013 Informacja o przydziale akcji serii J
EBI 14-2013 Informacja o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii J
EBI 13-2013
EBI 12-2013
EBI 11-2013 Uzyskanie zgody od polskiej agencji certyfikującej badania kliniczne – Centralnej Ewidencji Badań klinicznych na przeprowadzenie badania klinicznego MabionCD20
EBI 10-2013 Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego spółki Mabion S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego
EBI 9-2013 Podpisanie umowy z firmą farmaceutyczną Sothema Laboratories, Maroko
EBI 8-2013 Złożenie kompletu dokumentacji badawczej i prawnej wraz z odpowiednim wnioskiem na przeprowadzenie badania klinicznego MabionCD20 w bośniackim MZ
EBI 7-2013 Raport kwartalny za IV kwartał 2012r.
EBI 6-2013 Otrzymanie decyzji zatwierdzającą projekt budowlany wraz z udzieleniem pozwolenia na budowę wielkoskalowego Kompleksu Naukowo-Przemysłowego Biotechnologii
EBI 5-2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013r.
EBI 4-2013 MABION SA podpisanie umowy sprzedaży licencji i praw dystrybucyjnych na lek MabionCD20 w krajach Ameryki Południowej z firmą farmaceutycną LKM SA
EBI 3-2013 MABION SA uzyskanie zgody litewskiego Ministerstwa Zdrowia na badanie kliniczne MabionCD20
EBI 2-2013 MABION SA złożenie kompletu dokumentacji badawczej i prawnej wraz z odpowiednim wnioskiem na przeprowadzenie badania klinicznego MabionCD20
EBI 1-2013 MABION SA uzyskanie zgody gruzińskiego Ministerstwa Zdrowia na badanie kliniczne MabionCD20
ESPI 27-2012 Nabycie akcji Spółki przez podmiot powiązany z Przewodniczącym Rady Nadzorczej
ESPI 26-2012 Zbycie znacznego pakietu akcji Spółki
ESPI 25-2012 Nabycie znacznego pakietu akcji Spółki
ESPI 24-2012 Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej
ESPI 23-2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ESPI 22-2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ESPI 21-2012 Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
ESPI 20-2012 Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
ESPI 19-2012 Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej
ESPI 18-2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ESPI 17-2012 Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej
EBI 45-2012 Raport okresowy spółki za III kwartał 2012r. po korekcie
EBI 45-2012 Raport okresowy spółki za III kwartał 2012r. po korekcie - Załącznik:
EBI 44-2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 grudnia 2012 r.
EBI 44-2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 grudnia 2012 r. - Załącznik:
EBI 43-2012 Informacja na temat treści uchwał podjętych przez NWZA spółki w dniu 12 grudnia 2012 r.
EBI 42-2012 Złożenie kompletu dokumentacji badawczej i prawnej w polskiej Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych
EBI 41-2012 Informacja na temat zakończenia wspólnej procedury Scientific Advice w Europejskim Urzędzie ds. Leków (EMA) oraz Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA)
EBI 40-2012 Raport za III kwartał 2012 roku
EBI 39-2012 Informacja zarządu na temat celu zwołania NWZA
EBI 38-2012 Informacja dotyczący zwołania NWZA
EBI 37-2012 Złożenie kompletu dokumentacji dla badania klinicznego MabionCD20 w gruzińskim Ministerstwie Zdrowia
EBI 36-2012 Złożenie kompletu dokumentacji dla badania klinicznego MabionCD20 w rosyjskim Ministerstwie Zdrowia
EBI 35-2012 Złożenie kompletu dokumentacji dla badania klinicznego MabionCD20 w Ukraińskim Ministerstwie Zdrowia
EBI 34-2012 Złożenie wniosku wraz z dokumentacją projektową o pozwolenie na budowę Biotechnologicznego Kompleksu Naukowo-Przemysłowego
EBI 33-2012 Złożenie kompletu dokumentacji badawczej i prawnej dla badania klinicznego MabionCD20 w Serbskim Ministerstwie Zdrowia
EBI 32-2012 Złożenie kompletu dokumentacji badawczej i prawnej dla badania klinicznego MabionCD20 w Reumatoidalnym Zapaleniu Stawów (RZS) w Litewskim Ministerstwie Zdrowia
EBI 31-2012 Podpisanie listu intencyjnego z firmą farmaceutyczną z siedzibą w Libanie dot. dystrybucji leku Mabion CD20 w krajach Bliskiego Wschodu
EBI 30-2012 Odwołanie i rezygnacja z publikacji prognoz wyników finansowych
EBI 29-2012 Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2012 r.
EBI 28-2012 Raport okresowy za II kwartał 2012
EBI 27-2012 Podpisanie listu intencyjnego z firmą farmaceutyczną Human Bioscience z siedzibą w Kolumbii
EBI 26-2012 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
EBI 26-2012 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
EBI 25-2012 Wykaz akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na ZWZA w dniu 28.06.2012
EBI 25-2012 Wykaz akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na ZWZA w dniu 28.06.2012
EBI 24-2012 Treść uchwał podjętych na ZWZA Spółki w dniu 28.06.2012
EBI 24-2012 Treść uchwał podjętych na ZWZA Spółki w dniu 28.06.2012
EBI 23-2012 Korekta raportu nr 13-2012 z dnia 15.05.2012 – Raport Kwartalny Mabion S.A. za I kwartał 2012 roku.
EBI 23-2012 Korekta raportu nr 13-2012 z dnia 15.05.2012 – Raport Kwartalny Mabion S.A. za I kwartał 2012 roku.
EBI 22-2012 Podpisanie listu intencyjnego z firmą farmaceutyczną z siedzibą w Turcji
EBI 21-2012 Podpisanie umowy precyzującej przeprowadzenie badania klinicznego MabionCD20 w RZS
EBI 20-2012 Raport roczny
EBI 20-2012 Raport roczny
EBI 19-2012 Podpisanie listu intencyjnego z firmą farmaceutyczną z siedzibą w Chorwacji dot. rynków Chorwacja, Słowenia, Serbia, Bośnia i Hercegowina
EBI 18-2012 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Mabion S.A. na dzień 28.06.2012 oraz projekty uchwał
EBI 17-2012 Podpisanie finalnej umowy przenoszącej prawa własności na działkę inwestycyjną w ŁSSE
EBI 16-2012 Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki Mabion S.A. w dniu 24 maja 2012 r
EBI 16-2012 Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki Mabion S.A. w dniu 24 maja 2012 r
EBI 15-2012 Podpisanie listu intencyjnego z firmą farmaceutyczną Sothema Laboratories, Maroko
EBI 14-2012 Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki Mabion S.A. w dniu 16 maja 2012 r
EBI 14-2012 Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki Mabion S.A. w dniu 16 maja 2012 r
EBI 13-2012 Raport okresowy za I kwartał 2012
EBI 13-2012 Raport okresowy za I kwartał 2012
EBI 12-2012 Aktualizacja do treści uchwał podjętych przez NWZA Spółki Mabion S.A. w dniu 04 kwietnia 2012 r. – niespełnienie warunku wskazanego w § 4 uchwały nr 8/IV/2012
EBI 11-2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBI 11-2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - akt notarialny:
EBI 10-2012 Uzyskanie zezwolenia na inwestycję w ŁSSE
EBI 9-2012 Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki Mabion S.A. w dniu 04.04.2012
EBI 9-2012 Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki Mabion S.A. w dniu 04.04.2012 - Akt notarialny:
EBI 8-2012 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
EBI 7-2012 Odwołanie Członka Rady Nadzorczej
EBI 6-2012 Uzupełnienie do projektów uchwał NWZA Mabion S.A. zwołanego na dzień 04.04.2012
EBI 6-2012 Uzupełnienie do projektów uchwał NWZA Mabion S.A. zwołanego na dzień 04.04.2012 -Uchwała Zarządu w sprawie wyłączenia PP akcji
EBI 6-2012 Uzupełnienie do projektów uchwał NWZA Mabion S.A. zwołanego na dzień 04.04.2012 - Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia PP akcji
EBI 5-2012 Pozytywne zakończenie rokowań w ŁSSE
EBI 4-2012 Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza na NWZA
EBI 4-2012 Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza na NWZA - Wniosek akcjonariusza o zmianę uchwały
EBI 3-2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EBI 2-2012 Raport okresowy za IV kwartał 2011
EBI 2-2012 Raport okresowy za IV kwartał 2011 - Mabion Raport kwartalny
EBI 1-2012 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2012
ESPI 16-2011 Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
ESPI 15-2011 Nabycie akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej
ESPI 14-2011 Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
ESPI 13-2011 Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
ESPI 12-2011 Nabycie akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej
ESPI 11-2011 Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji publicznych
ESPI 10-2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 22.06.2011
ESPI 9-2011 Zawiadomienie od akcjonariusza o nabyciu akcji emitenta
ESPI 8-2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ESPI 7-2011 Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
ESPI 6-2011 Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
EBI 23-2011 Uzyskanie zezwolenia na wytwarzanie leków z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF)
EBI 22-2011 Zakończenie procedury Scientifical Advice w Europejskim Urzędzie ds Leków (EMA) w zakresie rozwoju jakościowego, nieklinicznego i klinicznego leku
EBI 20-2011 Korekta terminu przekazania raportu za III kwartał 2011
EBI 19-2011 Decyzja o rekomendowaniu do dofinansowania
EBI 18-2011 Zmiany w radzie nadzorczej spółki
EBI 17-2011 Zmiany w zarządzie spoółki
EBI 16-2011 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
EBI 15-2011 Raport kwartalny za II kwartał 2011r
EBI 14-2011 Korekta raportu bieżącego EBI 1/2011
EBI 13-2011 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.06.2011r
EBI 13-2011 Raport uchwały WZA z dn.22.06.2011
EBI 12-2011 Zawiadomienie GIF o planowanej inspekcji w zakresie uzyskania zezwolenia na wytwarzanie leków do badań klinicznych
EBI 11-2011 Informacja o zakończeniu protokołu badania klinicznego MabionCD20 w zakresie PK/PD
EBI 10-2011 Zawarcie umowy na rozpoczęcie testów klinicznych MabionCD20 w chłoniakach
EBI 9-2011 Zawarcie umowy na rozpoczęcie testów klinicznych MabionCD20 w RZS
EBI 8-2011 Raport roczny za 2010r
EBI 7-2011 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2010r.
EBI 6-2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EBI 5-2011 Raport kwartalny za I kwartał 2011r
EBI 5-2011 Raport kwartalny za I kwartał 2011r - RAPORT KWARTALNY za IQ
EBI 4-2011 Informacje o postępie rozwoju leku MabionCD20
EBI 3-2011 Raport kwartalny Mabion SA za IV kwartał 2010r
EBI 3-2011 Raport kwartalny Mabion SA za IV kwartał 2010r - RAPORT KWARTALNY IVQ
EBI 2-2011 Informacja Mabion SA w przedmiocie stosowania zasad Dobrych Praktyk
EBI 2-2011 Informacja Mabion SA w przedmiocie stosowania zasad Dobrych Praktyk - Oświadczenie w sprawie Stosowania Dobrych Praktyk
EBI 1-2011 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2011
ESPI 5-2010 Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
ESPI 4-2010 Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji publicznych
ESPI 3-2010 Zawiadomienie o transakcji osoby powiązanej
ESPI 2-2010 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
ESPI 1-2010 Rozpoczęcie korzystania z ESPI
EBI 16-2010 Zawarcie znaczącej umowy
EBI 15-2010 Zawarcie znaczącej umowy
EBI 14-2010 Raport kwartalny za III kwartał 2010r uzupełniony
EBI 13-2010 Informacja o aktualizacji prognoz na 2010r zawartych w Dokumencie Informacyjnym
EBI 12-2010 Raport kwartalny za III kwartał 2010r
EBI 11-2010 Złożenie nowych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach funduszy UE 1.4 Innowacyjna Gospodarka
EBI 10-2010 Decyzja o przyznaniu dofinansowania z funduszu UE (1.4-4.1) na lek MabionCD20
EBI 9-2010 Zawarcie umowy dotyczącej rozwoju i optymalizacji w skali przemysłowej leku MabionCD20
EBI 8-2010 Zakończenie rokowań w sprawie zyskania zezwolenia na działalność w ramach ŁSSE
EBI 7-2010 Raport kwartalny za II kwartał 2010r.
EBI 6-2010 Harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2010r.
EBI 5-2010 Animator dla akcji serii I-Dom Maklerski PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie
EBI 4-2010 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania
EBI 3-2010 Wniosek Mabion SA do GPW o wyznaczenie na dzień 10.08.2010r pierwszego dnia notowania akcji serii I na NC
EBI 2-2010 Decyzja Zarządu GPW o wprowadzeniu 1.900.000 akcji serii I Mabion SA do obrotu na rynku NC
EBI 1-2010 Uzyskanie dostępu do elektronicznej bazy Informacji (EBI) przez Mabion SA