Struktura akcjonariatu

Na podstawie wykazu akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mabion SA w dn. 22.06.2021