Walne zgromadzenia

Walne Zgromadzenie z dnia 22/06/2021
Ogłoszenie o zwołaniu
Projekty uchwał ZWZ
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 1
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 2
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion
Sprawozdanie RN za rok 2020
Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania o wynagrodzeniach
Tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń - załącznik do projektu Uchwały nr: 23/VI/2021
Tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń - załącznik do Uchwały nr: 22/VI/2021
Zapis audio z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. w dniu 22 czerwca 2021 r.
Treść uchwał ZWZ z dn. 22.06.2021
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 22/03/2021
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 1 22.03.2021
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 2 22.03.2021
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion 22.02.2021
Załącznik do uchwały - uzasadnienie pozbawienia prawa poboru akcji serii V
Projekty uchwał NWZ
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1 22.03.2021
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2 22.03.2021
Ogłoszenie o zwołaniu
Odwołanie NWZA
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion 27.01.2021
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 23.02.2021
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 1 27.01.2021
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 2 27.01.2021
Projekty uchwał NWZ
Wojciech Wośko - życiorys
Załącznik do uchwały - uzasadnienie pozbawienia prawa poboru akcji serii U
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. w dniu 23 lutego 2021 r.
Zapis audio z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. w dniu 23 lutego 2021 r.
Walne Zgromadzenie z dnia 15/06/2020
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał na ZWZ
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 1
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 2
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion
Sprawozdanie RN
Polityka Wynagrodzeń
Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A.- załącznik do Uchwały nr 27/2020
Opinia Zarządu Spółki w sprawie emisji akcji serii U
Opinia Zarządu Spółki w sprawie emisji akcji serii V
Rekomendacja RN w sprawie dalszego istnienia Spółki
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.
Zapis audio z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 15 czerwca 2020 r.
Walne Zgromadzenie z dnia 29/11/2019
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał na NWZ
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 1
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 2
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion
Opinia Zarządu Spółki
Uchwała nr 1/XI/2019 oraz Uchwała nr 2/XI/2019 Rady Nadzorczej Mabion S.A.
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. w dniu 29 listopada 2019 r.
Zapis audio z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 29 listopada 2019
Walne Zgromadzenie z dnia 18/06/2019
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał na ZWZ
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 1
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 2
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion
Sprawozdanie RN
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. w dniu 18 czerwca 2019 r.
Walne Zgromadzenie z dnia 28/06/2018
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał na ZWZ
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 1
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 2
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion
Opinia Zarządu Spółki
Sprawozdanie RN
Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza w dn. 13.06.2018 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.
Walne Zgromadzenie z dnia 18/04/2018
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał na NWZ
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 1
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 2
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion
Opinia Zarządu Spółki
Uchwała nr 1/IV/2018 Rady Nadzorczej Mabion S.A.
Uchwały podjęte przez Nadzywczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. w dniu 18 kwietnia 2018r.
Walne Zgromadzenie z dnia 14/06/2017
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał na ZWZ
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 1
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 2
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion
Sprawozdanie RN
Wykaz uchwał podjętych przez ZWZA Mabion S.A. w dniu 14 czerwca 2017 roku
ZWZ Mabion S.A. – 14.06.2017 r – zapis audio
Walne Zgromadzenie z dnia 16/02/2017
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Projekty uchwał na NWZA
Opinia Zarządu
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Mabion S.A
Wykaz proponowanych zmian Statutu Spółki
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 1
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 2
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion
NWZA Mabion S.A. – 16.02.2017 r – zapis audio
Wykaz uchwał podjętych przez NWZA Mabion S.A. w dniu 16 lutego 2017 roku
Walne Zgromadzenie z dnia 7/06/2016
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Projekty uchwał na ZWZA
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 1
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 2
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion
Sprawozdanie RN
ZWZ Mabion S.A. – 7.06.2016 r – zapis audio Wykaz uchwał podjętych przez ZWZA Mabion S.A. w dniu 7 czerwca 2016 roku
Walne Zgromadzenie z dnia 30/09/2015
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Projekty uchwał na NWZA
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu
Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki Mabion
Walne Zgromadzenie z dnia 24/06/2015
Nagranie audio z Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz z dnia 24 czerwca 2015 r.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Projekty uchwał na ZWZA
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 1
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 2
Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki Mabion
Walne Zgromadzenie z dnia 26/06/2014
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Projekty uchwał na ZWZA
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 1
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 2
Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki Mabion
Walne Zgromadzenie z dnia 23/04/2014
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Projekty uchwał na ZWZA
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 1
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 2
Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki Mabion
Walne Zgromadzenie z dnia 12/06/2013
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Projekty uchwał na ZWZA
Sprawozdanie RN za 2012 rok
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza
Informacja o ogólnej liczbie głosów
Walne Zgromadzenie z dnia 12/12/2012
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu
Informacja o ogólnej liczbie głosów
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza
Projekty uchwał na NWZA
Walne Zgromadzenie z dnia 28/06/2012
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza
Projekty uchwał na ZWZA
Walne Zgromadzenie z dnia 16/05/2012
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Projekty uchwał na NWZA
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza
Walne Zgromadzenie z dnia 04/04/2012
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Projekty uchwał na NWZA
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza
Wniosek akcjonariusza o zmiane uchwały NWZ
Biomed wniosek NWZ
Uchwała Zarządu w sprawie wyłączenia PP i ceny emisji
Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia PP OR