Kim jesteśmy?

Aleksandra
Stasiak

Rozpoczynałam swoją przygodę w Dziale Wytwarzania, gdzie od podstaw poznałam technologię produkcji rytuksymabu. Byłam liderem zmiany, uczestniczyłam w skalowaniu procesu i transferze technologii do jednostki w Konstantynowie Łódzkim.

W 2017 roku zmieniłam dział, od tego czasu jestem w Zespole Zapewnienia Jakości, gdzie prócz zadań związanych z GxP mam okazję pracować nad dokumentacją rejestracyjną i badaniem klinicznym, a ostatnio także projektem rozwoju szczepionki. Nic co nowe nie jest mi obce ;).

Stanowisko:

Starszy Specjalista ds. Zarządzania ryzykiem, lider projektu (poprzednio także: biotechnolog procesowy, inżynier procesu i lider zmiany).

Od kiedy w Mabion:

Od 2014 roku.

Cenię Mabion za:

Dynamikę procesów, wielowymiarowość zadań, możliwość pracy w kreatywnym środowisku z wartościowymi ludźmi.

dr Anna
Czubatka-Bieńkowska

Zaczęłam pracę w Mabion równocześnie kończąc pracę doktorską, którą obroniłam w listopadzie 2018 roku, zyskując tytuł doktora nauk biochemicznych.

W Mabion od samego początku pracuję w dziale Badań i Rozwoju - zaczynając od stanowiska Młodszego Specjalisty Biotechnologa, przez lidera projektu, aż do Specjalisty Biotechnologa i lidera grupy analitycznej.

Obecnie podejmuję nowe wyzwanie związane z zarządzaniem projektami realizowanymi we współpracy z innymi podmiotami - najaktywniej w projekcie NVX, którego jestem liderem.

Stanowisko:

Kierownik Biura Projektowego, Specjalista Biotechnolog

Od kiedy w Mabion:

Od 2017 roku.

Cenię Mabion za:

Wyzwania i możliwości rozwoju jakie mi daje, a także za pracę w multidyscyplinarnych i międzynarodowych zespołach.

Anna
Dąbrowska

Pracę w Mabion rozpoczęłam zaraz po studiach. Przeprowadziłam się z Wrocławia do Łodzi w celu zdobycia doświadczenia w branży biotechnologicznej.

Miała to być praca „na chwilę” - na rok, może dwa - a osiadłam tu na stałe.

Mabion miał być tylko miejscem mojej pracy, a to tutaj poznałam mojego męża i stworzyłam z nim rodzinę. W Mabionie poznałam też wielu wspaniałych i wartościowych ludzi.

Stanowisko:

Planista

Od kiedy w Mabion:

od 2015 roku.

Cenię Mabion za:

Możliwość rozwoju na wielu płaszczyznach, szansę na stosunkowo szybki awans, przyjazną atmosferę, ciekawe i różnorodne zadania oraz młody i energiczny zespół, bo według mnie to ludzie są największą wartością tej firmy.

Paweł
Pobiedziński

Z logistyką w Mabionie rozwijamy się równolegle. Tysiące wysłanych maili, setki odbytych spotkań, wiele ciekawych wyjazdów w Polsce i poza jej granicami, pozwala mi czuć się częścią grona specjalistów, dla których świat biotechnologii i produkcji sterylnej to codzienność.

W czasie kiedy moi Kierowcy przejechali 2 mln kilometrów, spod moich rąk wyszły zamówienia na ponad 100 mln złotych.

Stanowisko:

Kierownik Działu Logistyki i Zaopatrzenia

Od kiedy w Mabion:

Od 2016 roku.

Cenię Mabion za:

Zaufanie - niezależnie od wagi powierzonych zadań w powierzonych zadaniach bez względu na wagę projektu.

Joanna
Królasik

Do zespołu Mabion dołączyłam w 2019 roku, gdzie objęłam funkcję Kierownika Laboratorium Mikrobiologii w Dziale Kontroli Jakości. Każdego dnia w Mabion zdobywam nową wiedzę i doskonalę swoje umiejętności, żeby jak najlepiej wspierać mój zespół.

Koordynuję pracą grupy mikrobiologicznej, której głównym zadaniem jest nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa mikrobiologicznego materiałów i produktów oraz środowiska wytwarzania w ramach działań GMP. Ponadto, wraz z kierowanym przeze mnie zespołem, angażuję się w działania związane z opracowaniem dokumentacji i planów higieny, walidacje czyszczenia urządzeń i pomieszczeń, weryfikacje i wdrażanie metod badawczych, ocenę skuteczności środków dezynfekcyjnych, a w ostatnim czasie w prace wdrożeniowe wytwarzania nowej szczepionki.

Stanowisko:

Kierownik Laboratorium Mikrobiologii

Od kiedy w Mabion:

Od 2019 roku.

Cenię Mabion za:

Możliwość rozwoju, zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń zawodowych, a także wsparcie w działaniach ze strony przełożonych.

Adam
Tuszyner

Pracę w Mabion rozpocząłem pod koniec 2018 roku w ówczesnym Dziale Rejestracji i Badań Klinicznych. Od samego początku pozwolono mi wypłynąć na szerokie wody – uczestniczyłem w procesie rejestracji flagowego produktu firmy (MabionCD20), w inspekcji Europejskiej Agencji Leków, a następnie w planowaniu kolejnych badań klinicznych i nowych projektów.

Jako Lider Projektu zajmowałem się opracowaniem planu badania klinicznego leku MabionCD20 o nazwie MabionCD20-003RA (MABRIDGE), które niebawem rozpocznie się w kilkudziesięciu ośrodkach w Europie i Azji. Dzięki otrzymanej szansie mogłem w rekordowo krótkim czasie poznać tajniki badań klinicznych, z bliska przyjrzeć się mechanizmom rejestracji leków w Europie i USA oraz, co może najistotniejsze, zyskać bezcenne doświadczenie w pracy w rozwijającej się firmie farmaceutycznej.

W zeszłym roku zdobyta wiedza i doświadczenie umożliwiły mi transfer do Działu Regulacji, który stanowi swego rodzaju łącznik pomiędzy firmą, a urzędami regulacyjnymi i innymi zewnętrznymi podmiotami. Obecnie sprawuję również funkcję Osoby Odpowiedzialnej za Pharmacovigilance, a więc dbam o właściwy nadzór nad bezpieczeństwem leku i o zdrowie pacjentów uczestniczących w naszych badaniach.

Stanowisko:

Specjalista ds. Dokumentacji Rejestracyjnej, Specjalista ds. Pharmacovigilance (Osoba Odpowiedzialna)

Od kiedy w Mabion:

Od 2018 roku.

Cenię Mabion za:

Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz pracowitych i inteligentnych ludzi, którzy tworzą tę firmę.

Anna
Wieczorek

Dołączyłam do Mabion w chwili, gdy pracowało nim najwyżej 50 osób. W strukturach Spółki nie było zespołu, który zajmowałby się stricte obszarem administracyjnym. Pełniłam funkcję Koordynatora ds. Operacyjnych i zajmowałam się szeregiem tematów związanych z działalnością firmy – od obowiązków informacyjnych Mabion jako uczestnika GPW, po projekty unijne, tematy kadrowe i współpracę z uczelniami.

Z wielką przyjemnością budowałam Dział Administracji, pełniąc początkowo funkcję kierownika działu, a następnie dyrektora. Obecnie w dziale pracują 23 osoby, a obszar ich kompetencji obejmuje szeroki wachlarz specjalizacji. Dział tworzą: zespół prawny, zespół HR i BHP, zespół ds. projektów unijnych, zespół ds. zakupów, biuro zarządu oraz zespół ds. ochrony środowiska. To fantastyczni specjaliści, którzy na co dzień uczestniczą w wielu projektach interdyscyplinarnych i stanowią dowód na to, że Mabion zapewnia interesujące ścieżki rozwoju również osobom niemającym korzeni w biotechnologii.

Stanowisko:

Dyrektor Działu Administracji

Od kiedy w Mabion:

Od 2015 roku.

Cenię Mabion za:

…za to, że każdy dzień jest inny i pełen wyzwań, które dają mi szansę na rozwój i doskonalenie. A ponad wszystko cenię ludzi, którzy tworzą Mabion. Budujemy razem strategię projektów oraz je realizujemy, pokonujemy trudności i osiągamy sukcesy, a ponad wszystko tworzymy niepowtarzalną atmosferę i po prostu się przyjaźnimy.

Ewelina
Zielińska-Rosik

Swoją przygodę z Mabion rozpoczęłam jako Technik produkcji w Dziale Wytwarzania. W ciągu roku udało mi się dwukrotnie awansować: najpierw na stanowisko Technika Bioprocesowego, a następnie Biotechnologa Procesowego – i jak na razie nikomu nie udało się tego powtórzyć. W połowie 2017 roku zostałam oficjalnie Liderem Zmiany, a pół roku później objęłam funkcję Inżyniera Procesu.

Na początku roku 2021 zakończyłam swoją aplikację na Mistrza Produkcji i to stanowisko sprawuję do dziś.

W Dziale Wytwarzania miałam okazję pracować przy wszystkich etapach procesu produkcyjnego, jednak najbliższe mojemu sercu były i zawsze będą hodowle komórkowe. Obecnie jestem przede wszystkim odpowiedzialna za nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu wytwarzania oraz akceptację i weryfikację dokumentacji z nim związanej. Odpowiadam również za obszar związany ze szkoleniami oraz odchyleniami i CAPA w Dziale Wytwarzania. Dodatkowo wspólnie z Anią Dąbrowską rekrutuję nowych pracowników do naszego (najlepszego) zespołu.

Stanowisko:

Mistrz Produkcji

Od kiedy w Mabion:

Od 2015 roku

Cenię Mabion za:

Brak rutyny oraz możliwość pracy w wielu różnych obszarach związanych z wytwarzaniem w środowisku GMP, a co za tym idzie – możliwość ciągłego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.

Małgorzata
Łuszczyńska

Reprezentuję Dział Administracji, gdzie zajmuję się projektami finansowanymi z różnych źródeł zewnętrznych. W przybliżeniu wykonuję obowiązki związane z całym cyklem życia projektu, tj. od przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, przez realizację projektu, aż po okres trwałości.

Dzięki pracy w Mabion do wieloletniego doświadczenia związanego z zarządzaniem projektami, dołożyłam „cegiełkę” z zakresu projektów B+R. Nieustające wyzwania i różne typy projektów powodują, że ta praca ciągle dostarcza nowych wrażeń, a osiągnięte sukcesy napędzają do dalszego działania.

Stanowisko:

Specjalista ds. dofinansowań, Lider Projektu

Od kiedy w Mabion:

Od 2019 roku.

Cenię Mabion za:

Swobodę działania, ciągły rozwój, możliwość podejmowania wyzwań, a przede wszystkim – za świetną atmosferę w zespole i życzliwych ludzi w otoczeniu.

Mateusz
Dobrowolski

Pracuję w dziale Badań i Rozwoju, w którym zacząłem swoją karierę w roli Biochemika. W Mabion zdobyłem wiedzę na temat spektrometrii mas oraz brałem udział w opracowaniu nowych metod wykorzystujących tę technikę. Metody obecnie używane są w badaniach wchodzących w skład dokumentacji rejestracyjnej flagowego projektu MCD20. Od 2020 roku realizuję w Mabion Doktorat Wdrożeniowy w tematyce spektrometrii mas.

Równolegle do ścieżki merytorycznej, w Mabion zdobyłem wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu projektami i zespołem. Dzięki temu w 2021 roku objąłem funkcję Lidera Grupy ds. Procesu Downstream, a mój zespół z sukcesem dokonał transferu części downstream procesu wytwórczego szczepionki firmy Novavax w skali laboratoryjnej.

Stanowisko:

Lider Grupy Projektowej, Starszy Specjalista Biochemik

Od kiedy w Mabion:

Od 2017 roku.

Cenię Mabion za:

Za ludzi, z którymi pracuję – to Zespół przez duże zet!

Olga
Kurman

Moja wspólna historia z Mabionem miała swój początek w 2019 roku, kiedy postanowiłam zmienić coś w swoim życiu. Przewróciłam swój świat do góry nogami i z Warszawy przywędrowałam aż do Konstantynowa Łódzkiego, gdzie do dziś mieszkam.

Na co dzień jestem związana z Działem Kontroli Jakości, gdzie od samego początku pełnię funkcję Lidera Zmiany. Początkowo zasiliłam szeregi grupy mikrobiologicznej, gdzie poznałam wspaniałych ludzi, dzięki którym mogłam nauczyć się nowych metod związanych stricte z wytwarzaniem sterylnych produktów leczniczych. W maju 2021 roku podjęłam wyzwanie i zdecydowałam się na kolejną zmianę: objęcie funkcji Lidera Zmiany w zespole biologiczno-fizykochemicznym, gdzie koordynuję bieżącą pracę zespołu oraz uczę się nowych metod.

Pamiętaj: lepiej późno niż wcale. Wykorzystaj swoją szansę. Ja i zespół Mabionu czekamy na Ciebie.

Stanowisko:

Specjalista ds. dokumentacji rejestracyjnej, Lider Zmiany

Od kiedy w Mabion:

Od 2019 roku.

Cenię Mabion za:

Możliwość rozwoju osobistego, wsparcie ze strony zespołu oraz pracę pełną wyzwań, umożliwiającą zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń.

Paulina
Toboła

Moja przygoda z firmą Mabion rozpoczęła się na stanowisku Biochemika w Dziale Badań i Rozwoju. To właśnie tutaj nauczyłam się wszystkiego o technikach chromatograficznych, ich rozwoju i zastosowaniu. Umożliwiło mi to udział w szeregu wymagających badań niezbędnych do rejestracji leku biopodobnego, w tym w badaniu biopodobieństwa, które jest podstawą składanego wniosku.

Od prawie 2 lat mam również przyjemność pełnić funkcję Lidera Analitycznej Grupy Projektowej. Na co dzień wraz z zespołem opracowujemy biologiczne i fizykochemiczne metody niezbędne do rozwoju procesu i charakterystyki produktów pośrednich oraz końcowego. W ostatnim czasie mieliśmy również możliwość wykorzystać zdobyte dotychczas doświadczenie we współpracy z firmą Novavax.

Stanowisko:

Lider Grupy Projektowej, Specjalista Biochemik

Od kiedy w Mabion:

Od 2017 roku.

Cenię Mabion za:

Inspirujących ludzi, ciągłe wyzwania i nieograniczone możliwości rozwoju.

Sylwia
Wilczek

Jako absolwentka kierunku biotechnologia, rozpoczęłam pracę na stanowisku Biologa Molekularnego w Dziale Badań i Rozwoju, gdzie zajmowałam się optymalizacją i walidacją testów immunoenzymatycznych ELISA, wykorzystywanych w badaniach farmakokinetycznych produktu leczniczego Rytuksymab. Po kilku miesiącach dołączyłam do nowopowstałego Działu Kontroli Jakości, w którym wykonywałam analizy biologiczne i fizykochemiczne materiałów wyjściowych i produktów powstałych w procesie wytwarzania.

Od 2016 roku, jako Specjalista ds. Dokumentacji, realizuję zadania związane z tworzeniem i weryfikacją dokumentacji farmaceutycznego systemu jakości. Biorę udział w audytach, inspekcjach, projektach związanych z walidacją i skalowaniem procesu wytwarzania oraz tworzeniu dokumentacji rejestracyjnej. Obecnie, wraz z całym zespołem, uczestniczę w przygotowaniu systemu jakości do wytwarzania antygenu szczepionki SARS CoV-2 rS.

Stanowisko:

Starszy Specjalista ds. Dokumentacji w Dziale Kontroli Jakości

Od kiedy w Mabion:

Od 2012 roku.

Cenię Mabion za:

Pozytywną atmosferę w zespole.

Wiktor
Pszczółkowski

Przygodę z Mabion rozpocząłem w Dziale Wytwarzania, gdzie jako inżynier procesu uczestniczyłem w transferze i skalowaniu technologii z placówki pilotażowej do wytwórni produkcyjnej.

Od 2017 roku pracuję w Dziale Zapewnienia Jakości, gdzie realizuję zadania związane z rozwojem i walidacją procesów wytwarzania oraz produkcją sterylną. Znając procesy wytwórcze od podszewki biorę udział w tworzeniu dokumentacji rejestracyjnej dla leków biologicznych oraz rozwoju i wdrażaniu nowych produktów.

Stanowisko:

Starszy specjalista ds. walidacji

Od kiedy w Mabion:

Od 2015 roku.

Cenię Mabion za:

Elastyczność w planowaniu i unikanie utartych ścieżek.

Eliza
Kęsy-Siwik

Swoją pracę w Mabion rozpoczęłam jako Biotechnolog w Dziale Badań i Rozwoju w Jednostce Badawczej GLP przy ul. Fabrycznej w Łodzi. Od początku związana jestem z analityką prób pochodzących od pacjentów badań klinicznych powadzonych przez firmę. Uczestniczyłam w rozwoju i walidacji metody wykorzystywanej do oceny farmakokinetyki leku MabionCD20.

Od 2019 roku jestem liderem projektu, mającego na celu wdrożenie metodologii oceny immunogenności w badaniu klinicznym. Specjalizuję się rozwoju i walidacji metod analitycznych w środowisku GLP. Jestem studentką Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie we współpracy z Mabion S.A. realizuję pracę doktorską. Pozyskiwanie i analiza informacji to moje hobby – jeśli więc szukasz konkretnego rozwiązania, na pewno coś na ten temat obiło mi się o uszy!

Stanowisko:

Specjalista Analityk Kliniczny, Lider Grupy Projektowej

Od kiedy w Mabion:

Od 2016 roku.

Cenię Mabion za:

Niesamowitych ludzi, niezrównanych specjalistów i ciągłą możliwość rozwoju.

Małgorzata
Urbaniak

W Mabion pracuję od 2015 roku. Swoją przygodę w firmie rozpoczęłam na stanowisku Młodszego Specjalisty Biochemika w Dziale Badań i Rozwoju. Od tego czasu po dziś dzień, już jako Starszy Specjalista Biochemik, uczestniczę w rozwoju metod analitycznych, służących ocenie atrybutów jakościowych białek terapeutycznych. Szczególnie bliskie są mi metody oparte na wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas.

Oprócz rozwoju swoich umiejętności specjalistycznych, Mabion dał mi możliwość rozwoju w obszarze zarządzania projektami i prowadzenia własnej grupy projektowej. W 2019 roku zostałam liderem projektu, nadzorując projekt związany z oceną biopodobieństwa pomiędzy lekiem referencyjnym a opracowanym przez naszą firmę kandydatem na lek biopodobny. W 2021 awansowałam na stanowisko lidera grupy projektowej. Dzięki temu mogę dzielić się swoim doświadczeniem z innymi i wspierać również ich rozwój zawodowy.

Stanowisko:

Starszy Specjalista Biochemik, Lider Grupy Projektowej

Od kiedy w Mabion:

Od 2015 roku.

Cenię Mabion za:

Możliwość pracy z ludźmi, dla których praca to również pasja. Mabion to przede wszystkim ludzie – kreatywni, otwarci, nastawieni na współpracę. Wsparcie jakie sobie dajemy podczas realizacji codziennych zadań i współodpowiedzialność jaką każdy z nas bierze za powodzenie realizowanych projektów ułatwia dążenie do celów, jakie wspólnie sobie stawiamy. W takim środowisku pracy cieszą nie tylko osiągane sukcesy, ale również sam proces dążenia do ich realizacji.

Tomasz
Kurpiewski

Pracę w Mabion rozpocząłem w 2017 roku od pełnienia obowiązków kierownika Działu Utrzymania Ruchu. Przejąłem wówczas sześcioosobowy zespół fantastycznych specjalistów doświadczonych w zakresie technicznych aspektów tej dziedziny.

Dziś jestem dyrektorem 17-osobowej multidyscyplinarnej kadry. Przeszliśmy transformacje z działu zajmującego się infrastrukturą budynku do kompletnego zespołu stawiającego czoła wyzwaniom w obszarach serwisowych urządzeń infrastrukturalnych, produkcyjnych, laboratoryjnych, a także zarządzania budynkiem. Zakres naszej działalności obejmuje również nadzór nad kwalifikacjami, w tym samodzielne ich wykonywanie dla wszystkich działów w Mabion.

Stanowisko:

Dyrektor Działu Utrzymania Ruchu

Od kiedy w Mabion:

Od 2017 roku.

Cenię Mabion za:

W firmie, oprócz pozytywnej atmosfery, cenię możliwość bezpośredniego wpływu na jej funkcjonowanie oraz przestrzeń do rozwoju osobistego.