E-mail:     info@mabion.eu

Siedziby Spółki:

Kompleks Naukowo-Przemysłowy Biotechnologii Medycznej

ul. gen. Mariana Langiewicza 60
95-050 Konstantynów Łódzki

Recepcja

HR

Biuro Projektów (Współpraca)

+48 42 207 78 90 wew. 170

Pharmacovigilance

Dział Zapewnienia Jakości

+48 42 207 78 90 wew. 204

Dział Utrzymania Ruchu

+48 42 207 78 90 wew. 109

Kompleks Naukowo-Przemysłowy Biotechnologii Medycznej

ul. gen. Mariana Langiewicza 60
95-050 Konstantynów Łódzki

Dane Spółki:

NIP: 7752561383
KRS: 0000340462
XX Wydz. Gosp. KRS SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 1.616.132,60 zł
Nr rejestrowy (BDO): 000036137