Nasza historia

Nasza spółka została utworzona przez cztery krajowe firmy farmaceutyczne: Celon Pharma z Łomianek, Polfarmex z Kutna, IBSS Biomed z Krakowa i Genexo z Warszawy oraz dwa podmioty prowadzące badania naukowe z zakresu biotechnologii: BioCentrum i Biotech Consulting.

Wystartowaliśmy w momencie, kiedy sektora biotechnologicznego w Polsce jeszcze nie było, dzięki temu zyskaliśmy unikalną możliwość tworzenia fundamentów tej branży w naszym kraju. Zaczynaliśmy w małym laboratorium w centrum Łodzi, a teraz posiadamy dwa w pełni wyposażone nowoczesne ośrodki: jeden badawczo-rozwojowy, a drugi naukowo-produkcyjny.

Poprzez łączenie wiedzy naukowej z zaawansowaną technologią, od początku naszej działalności uczestniczymy w innowacyjnych projektach, tworzeniu produktów i technologii dzięki którym umożliwiamy pacjentom dostęp do terapii leczniczych najnowszej generacji a także wspieramy rozwój krajowej gospodarki opartej o wiedzę, tworząc przy tym miejsca pracy dla specjalistów z sektora biotechnologicznego.